Peugeot 508 Hybrid


Základné informácie o vozidle


— kapacita batérie: XX kWh
— kombinuje benzínový motor XX s výkonom XX kW a dva elektromotory s výkonmi XX kW a XX kW
— priemerná spotreba benzínu môže byť od XX l/100km
— plné nabitie z domáceho wallboxu trvá cca XX hodiny
— výrobca udáva maximálny dojazd čisto na elektrickú energiu do XX km